artykuł nr 1

Zapytanie z dnia 07.09.2021r. dotyczące dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Starcza

Załączniki:
Treść odpowiedzi10 MB
Treść zapytaniaMB
artykuł nr 2

Zapytanie z dnia 12.03.2021r. dotyczące problemu zadymiania posesji

artykuł nr 3

Zapytanie z dnia 02.07.2020r. dotyczące odrzuconego projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działek

Załączniki:
Treść odpowiedzi33 KB
Treść zapytania67 KB
artykuł nr 4

Zapytanie z dnia 02.07.2020r. dotyczące kosztów wywozu i utylizacji śmieci

Załączniki:
Treść odpowiedzi77 KB
Treść zapytania21 KB
artykuł nr 5

Interpelacja z dnia 08.06.2020r. dotycząca zawartych umów na bieżącą naprawę dróg gminnych