artykuł nr 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

  1. DUKAT MAŁGORZATA - Przewodnicząca Komisji
  2. JAKSIK-SZYJA SYLWIA
  3. SZYJA DANUTA - Wiceprzewodnicząca Komisji
  4. ŻAK HENRYK