artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Gminy - 19.10.2018r.

artykuł nr 2

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Starcza - 04.10.2018r.

artykuł nr 3

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 31.08.2018r.

artykuł nr 4

XXVIII Sesja Rady Gminy - 24.08.2018r.

artykuł nr 5

XXVII Sesja Rady Gminy - 19.06.2018r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2018-2022583 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2018 rok479 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna28 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Starcza47 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza25 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny15 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 14 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starcza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów36 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Starcza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów37 KB
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza30 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2017 rok14 KB