artykuł nr 1

Skład osobowy Rady Gminy Starcza - kadencja 2018-2023

1. DUKAT MAŁGORZATA
2. JAKSIK-SZYJA SYLWIA
3. JĘDRZEJEWSKA EWA   -  PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY STARCZA
4. KAMIŃSKI ZDZISŁAW
5. KUZIOROWICZ WANDA
6. LISZCZYK AGNIESZKA
7. MARKOWSKA MARIOLA
8. MIGLUS JANINA -  WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY STARCZA
9. MUSIK KRZYSZTOF
10. SIREK ZBIGNIEW
11. SZYJA DANUTA
12. TRELA WOJCIECH
13. WAWRZKÓW BEATA
14. WAWRZYŃCZAK MARYLA -WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY STARCZA
15. ŻAK HENRYK

artykuł nr 2

Skład osobowy Rady Gminy Starcza - kadencja 2014 - 2018

1. BOREK WŁODZIMIERZ
2.   CABAN KAZIMIERA
3.   DUKAT MAŁGORZATA
4.   JĘDRZEJEWSKA EWA             - PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
5.   KLYTA JERZY
6. KRZYCZMANIK PRZEMYSŁAW - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
7. KUZIOROWICZ WANDA
8.   LISZCZYK AGNIESZKA           - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ
9.   MIGLUS JANINA - WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
10. MUSIK KRZYSZTOF
11. NOWAK ANDRZEJ
12. WALENTEK ZDZISŁAW
13. WAWRZKÓW BEATA
14. WAWRZYŃCZAK MARYLA       - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GMINY
15. ŻAK HENRYK

artykuł nr 3

Skład osobowy Rady Gminy Starcza - kadencja 2010 - 2014

1. BOREK WŁODZIMIERZ
2. BUDZIK PIOTR
3. CABAN KAZIMIERA
4. GÓRAJEC JADWIGA
5. JĘDRZEJEWSKA EWA - Przewodnicząca Rady Gminy
6. KIDAWSKA MARZENA
7. KRZYCZMANIK PRZEMYSŁAW - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
8. KUZIOROWICZ WANDA
9. MIGLUS JANINA - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
10. NOWAK ANDRZEJ
11. SIREK ZBIGNIEW - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
12. WALENTEK ZDZISŁAW
13. WAWRZYŃCZAK MARYLA - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
14. ZEMŁA MARIAN
15. ŻAK HENRYK

artykuł nr 4

Skład osobowy Rady Gminy Starcza - kadencja 2006-2010

1. Borek Włodzimierz
2. Caban Kazimiera
3. Caban Ryszard
4. Dukat Małgorzata
5. Górajec Jadwiga
6. Jęrzejewska Ewa
7. Klyta Jerzy
8. Miglus Janina
9. Musik Elżbieta - uzyskała mandat w wyborach uzupełniających w dniu 25.11.2007r.
10. Nowak Andrzej
11. Sirek Zbigniew
12. Walentek Zdzisław
13. Wawrzyńczak Maryla
14. Zemła Marian
15. Żak Henryk

Nalewajka Henryk - w dniu 29 sierpnia 2007r. podjęta została Uchwała Nr 35/VI/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

artykuł nr 5

Skład osobowy Rady Gminy Starcza - kadencja 2002-2006

1. Caban Ryszard
2. Dukat Małgorzata
3. Górniak Alfred - wybrany Radnym w wyborach uzupełniających, które odbyły się w dniu 22.01.2006r.
4. Halkiewicz Stanisław
5. Janczyk Teresa
6. Jędrzejewska Ewa
7. Klyta Jerzy
8. Kołodziejczyk Dariusz
9. Miglus Janina
10. Nalewajka Henryk
11. Sirek Zbigniew
12. Szwedziński Marek
13. Trela Zygmunt
14. Wawrzyńczak Maryla
15. Zemła Marian 

 

Werecka Lidia - W dniu 26 października Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 119/XVIII/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego