artykuł nr 1

XXVI Sesja Rady Gminy w dniu 09.11.2010r.

artykuł nr 2

XXV Sesja Rady Gminy w dniu 12.10.2010r.

artykuł nr 3

XXIV Sesja Rady Gminy w dniu 25.08.2010r.

artykuł nr 4

XXIII Sesja Rady Gminy w dniu 30.06.2010r.

artykuł nr 5

XXII Sesja Rady Gminy w dniu 30.04.2010r.