artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy