artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

  1. KAMIŃSKI ZDZISŁAW
  2. KUZIOROWICZ WANDA
  3. LISZCZYK AGNIESZKA - Przewodnicząca Komisji
  4. MUSIK KRZYSZTOF - Wiceprzewodniczący Komisji
  5. TRELA WOJCIECH
artykuł nr 2

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kadencja 2014-2018

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kadencja 2014-2018:

1. BOREK WŁODZIMIERZ
2. KLYTA JERZY
3. KUZIOROWICZ WANDA
4. LISZCZYK AGNIESZKA - Przewodnicząca Komisji
5. MUSIK KRZYSZTOF
6. NOWAK ANDRZEJ
7. WAWRZKÓW BEATA

artykuł nr 3

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kadencja 2010-2014

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kadencja 2010-2014

1.  BOREK WŁODZIMIERZ
2.  BUDZIK PIOTR
3.  GÓRAJEC JADWIGA
4.  KUZIOROWICZ WANDA
5.  MIGLUS JANINA - Przewodnicząca Komisji
6.  NOWAK ANDRZEJ
7.  ZEMŁA MARIAN

artykuł nr 4

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kadencja 2006-2010

1. Borek Włodzimierz
2. Górajec Jadwiga
3. Jędrzejewska Ewa - Przewodnicząca Komisji
4. Klyta Jerzy
5. Miglus Janina
6. Nowak Andrzej
7. Sirek Zbigniew
artykuł nr 5

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej - kadencja 2002-2006

1. Stanisław Halkiewicz - Przewodniczący Komisji 

2. Ryszard Caban

3. Małgorzata Dukat
4. Alfred Górniak
5. Jerzy Klyta
6. Henryk Nalewajka 
7. Zbigniew Sirek
8. Marek Szwedziński
9. Maryla Wawrzyńczak