artykuł nr 1

Gospodarka nieruchomościami i geodezja