artykuł nr 1

Podatek VAT, opłaty komunalne, obsługa kasy