główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2311. Data: 2017-10-23 11:02
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Konsultacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Dokumentacja dotycząca Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.
Wykonanie: Wacława Zych
2312. Data: 2017-10-18 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 80.2017 z dnia 18.10.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2313. Data: 2017-10-18 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: 80.2017 z dnia 18.10.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2314. Data: 2017-10-18 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 79.2017 z dnia 17.10.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75.2017 Wójta Gminy Starcza z dnia 5 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Wykonanie: Wacława Zych
2315. Data: 2017-10-18 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: 79.2017 z dnia 17.10.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75.2017 Wójta Gminy Starcza z dnia 5 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Wykonanie: Wacława Zych
2316. Data: 2017-10-18 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 78.2017 z dnia 16.10.2017r. zmieniające w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starcza do roku 2023"
Wykonanie: Wacława Zych
2317. Data: 2017-10-18 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: 78.2017 z dnia 16.10.2017r. zmieniające w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starcza do roku 2023"
Wykonanie: Wacława Zych
2318. Data: 2017-10-18 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 77.2017 z dnia 13.10.2017r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Wykonanie: Wacława Zych
2319. Data: 2017-10-18 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: 77.2017 z dnia 13.10.2017r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Wykonanie: Wacława Zych
2320. Data: 2017-10-18 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 76.2017 z dnia 13.10.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Wykonanie: Wacława Zych
2321. Data: 2017-10-18 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: 76.2017 z dnia 13.10.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Wykonanie: Wacława Zych
2322. Data: 2017-10-17 09:53
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Rewizyjna » Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2017 rok
Wykonanie: Wacława Zych
2323. Data: 2017-10-12 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 75.2017 z dnia 05.10.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Wykonanie: Wacława Zych
2324. Data: 2017-10-12 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: 75.2017 z dnia 05.10.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Wykonanie: Wacława Zych
2325. Data: 2017-10-12 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 74.2017 z dnia 05.10.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72.2017 Wójta Gminy Starcza z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Wykonanie: Wacława Zych
2326. Data: 2017-10-12 14:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: 74.2017 z dnia 05.10.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72.2017 Wójta Gminy Starcza z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Wykonanie: Wacława Zych
2327. Data: 2017-10-12 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 73.2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
2328. Data: 2017-10-12 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: 73.2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
2329. Data: 2017-10-12 12:25
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Wacława Zych
2330. Data: 2017-10-12 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Wacława Zych
2331. Data: 2017-10-12 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Wacława Zych
2332. Data: 2017-10-12 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Wacława Zych
2333. Data: 2017-10-09 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
2334. Data: 2017-10-09 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
2335. Data: 2017-10-09 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
2336. Data: 2017-10-09 11:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
2337. Data: 2017-10-09 11:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
2338. Data: 2017-10-09 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
2339. Data: 2017-10-09 10:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
2340. Data: 2017-10-09 10:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza
Wykonanie: Wacława Zych