główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2071. Data: 2018-12-14 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 (kadencja Rady Gminy 2018--2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Gminy - 12.12.2018r.
Wykonanie: Wacława Zych
2072. Data: 2018-12-14 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 (kadencja Rady Gminy 2018--2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Gminy - 12.12.2018r.
Wykonanie: Wacława Zych
2073. Data: 2018-12-13 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXVII Sesja Rady Gminy - 19.06.2018r.
Wykonanie: Wacława Zych
2074. Data: 2018-12-13 09:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » Protokoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2018 rok (kadencja 2018-2023)
Wykonanie: Wacława Zych
2075. Data: 2018-12-13 09:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » Protokoły
Opis zmian: dodanie artykułu: 2018 rok (kadencja 2018-2023)
Wykonanie: Wacława Zych
2076. Data: 2018-12-13 09:17
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Rewizyjna » Protokoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2018 rok (kadencja 2018-2023)
Wykonanie: Wacława Zych
2077. Data: 2018-12-13 09:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Rewizyjna » Protokoły
Opis zmian: dodanie artykułu: 2018 rok (kadencja 2018-2023)
Wykonanie: Wacława Zych
2078. Data: 2018-12-13 09:11
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z obrad Rady Gminy Starcza w 2018r. (kadencja 2018-2023)
Wykonanie: Wacława Zych
2079. Data: 2018-12-13 09:09
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z obrad Rady Gminy Starcza w 2018r.(kadencja 2018-2023)
Wykonanie: Wacława Zych
2080. Data: 2018-12-10 12:25
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy » Skład osobowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy - kadencja 2018-2023
Wykonanie: Wacława Zych
2081. Data: 2018-12-10 12:25
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Rewizyjna » Skład osobowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2023
Wykonanie: Wacława Zych
2082. Data: 2018-12-10 12:24
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » Skład osobowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
Wykonanie: Wacława Zych
2083. Data: 2018-12-10 12:23
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » Skład osobowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
Wykonanie: Wacława Zych
2084. Data: 2018-12-10 12:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Rewizyjna » Skład osobowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2023
Wykonanie: Wacława Zych
2085. Data: 2018-12-10 12:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy » Skład osobowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy - kadencja 2018-2023
Wykonanie: Wacława Zych
2086. Data: 2018-12-10 12:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy » Skład osobowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy - kadencja 2018-2023
Wykonanie: Wacława Zych
2087. Data: 2018-12-10 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 98.2018 z dnia 05.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2088. Data: 2018-12-10 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: 98.2018 z dnia 05.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2089. Data: 2018-12-10 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 97.2018 z dnia 04.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Wykonanie: Wacława Zych
2090. Data: 2018-12-10 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: 97.2018 z dnia 04.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Wykonanie: Wacława Zych
2091. Data: 2018-12-05 14:58
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2092. Data: 2018-12-05 14:58
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2093. Data: 2018-12-05 14:58
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2094. Data: 2018-12-05 14:57
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Konsultacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2095. Data: 2018-12-05 14:55
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2096. Data: 2018-12-05 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 96.2018 z dnia 27.11.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Wykonanie: Wacława Zych
2097. Data: 2018-12-05 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: 96.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Wykonanie: Wacława Zych
2098. Data: 2018-12-05 09:12
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2099. Data: 2018-12-05 09:10
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych
2100. Data: 2018-12-05 09:09
Dział: Inne » Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Starcza na lata 2019-2021
Wykonanie: Wacława Zych