główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3151. Data: 2016-09-01 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: 50.2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Wykonanie: Wacława Zych
3152. Data: 2016-09-01 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.
Wykonanie: Wacława Zych
3153. Data: 2016-09-01 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.
Wykonanie: Wacława Zych
3154. Data: 2016-09-01 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.
Wykonanie: Wacława Zych
3155. Data: 2016-09-01 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.
Wykonanie: Wacława Zych
3156. Data: 2016-09-01 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.
Wykonanie: Wacława Zych
3157. Data: 2016-09-01 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.
Wykonanie: Wacława Zych
3158. Data: 2016-09-01 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia i konkursy do 30 000 euro » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pt.: ,,Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna'.
Wykonanie: Wacława Zych
3159. Data: 2016-09-01 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia i konkursy do 30 000 euro » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pt.: ,,Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna'.
Wykonanie: Wacława Zych
3160. Data: 2016-09-01 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.
Wykonanie: Wacława Zych
3161. Data: 2016-09-01 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.
Wykonanie: Wacława Zych
3162. Data: 2016-08-30 14:08
Dział: Organy » Rada Gminy » Komisja Rewizyjna » Protokoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2016
Wykonanie: Wacława Zych
3163. Data: 2016-08-30 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
Wykonanie: Wacława Zych
3164. Data: 2016-08-30 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
Wykonanie: Wacława Zych
3165. Data: 2016-08-30 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 49.2016 z dnia 26.08.2016r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka, stanowiących własność Gminy Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
3166. Data: 2016-08-30 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » ROK 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: 49.2016 z dnia 26.08.2016r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka, stanowiących własność Gminy Starcza
Wykonanie: Wacława Zych
3167. Data: 2016-08-29 14:07
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Informacje GOPS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017
Wykonanie: Wacława Zych
3168. Data: 2016-08-29 14:06
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Informacje GOPS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017
Wykonanie: Wacława Zych
3169. Data: 2016-08-29 14:04
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Informacje GOPS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017
Wykonanie: Wacława Zych
3170. Data: 2016-08-29 13:39
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Informacje GOPS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017
Wykonanie: Wacława Zych
3171. Data: 2016-08-29 13:38
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Informacje GOPS
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017
Wykonanie: Wacława Zych
3172. Data: 2016-08-25 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Wacława Zych
3173. Data: 2016-08-25 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Wacława Zych
3174. Data: 2016-08-25 11:22
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Wacława Zych
3175. Data: 2016-08-24 12:04
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z obrad Rady Gminy Starcza w 2016r. (kadencja 2014-2018)
Wykonanie: Wacława Zych
3176. Data: 2016-08-24 12:03
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z obrad Rady Gminy Starcza w 2016r. (kadencja 2014-2018)
Wykonanie: Wacława Zych
3177. Data: 2016-08-24 10:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z obrad Rady Gminy Starcza w 2016r. (kadencja 2014-2018)
Wykonanie: Wacława Zych
3178. Data: 2016-08-24 10:47
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z obrad Rady Gminy Starcza w 2016r. (kadencja 2014-2018)
Wykonanie: Wacława Zych
3179. Data: 2016-08-23 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Informacje » Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.:,,Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec'.
Wykonanie: Wacława Zych
3180. Data: 2016-08-19 14:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja Rady Gminy - 22.08.2016r.
Wykonanie: Wacława Zych