logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

1.

Data:

2017-12-15 15:33
Dział: Inne > Współpraca z organizacjami pozarządowymi > Konsultacje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dokumentacja dotycząca konsultacji Uchwały zmieniającej rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.
Wykonał: Wacława Zych

2.

Data:

2017-12-15 15:33
Dział: Inne > Współpraca z organizacjami pozarządowymi > Konsultacje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dokumentacja dotycząca konsultacji Uchwały zmieniającej rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.
Wykonał: Wacława Zych

3.

Data:

2017-12-15 15:32
Dział: Inne > Współpraca z organizacjami pozarządowymi > Konsultacje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dokumentacja dotycząca konsultacji Uchwały zmieniającej rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.
Wykonał: Wacława Zych

4.

Data:

2017-12-15 15:27
Dział: Inne > Współpraca z organizacjami pozarządowymi > Konsultacje >
Opis zmian: dodanie artykułu: Dokumentacja dotycząca konsultacji Uchwały zmieniającej rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.
Wykonał: Wacława Zych

5.

Data:

2017-12-14 09:23
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury załatwiania spraw > Zezwolenia i decyzje > Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonał: Wacława Zych

6.

Data:

2017-12-14 09:21
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury załatwiania spraw > Zezwolenia i decyzje > Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonał: Wacława Zych

7.

Data:

2017-12-14 08:27
Dział: Prawo Lokalne > Informacje > Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykonał: Wacława Zych

8.

Data:

2017-12-14 08:24
Dział: Prawo Lokalne > Informacje > Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykonał: Wacława Zych

9.

Data:

2017-12-13 09:26
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > ROK 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 96.2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Wykonał: Wacława Zych

10.

Data:

2017-12-13 09:25
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > ROK 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: 96.2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Wykonał: Wacława Zych

11.

Data:

2017-12-13 08:45
Dział: Organy > Rada Gminy > Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy > Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2017 rok
Wykonał: Wacława Zych

12.

Data:

2017-12-13 08:39
Dział: Organy > Rada Gminy > Komisja Rewizyjna > Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2017 rok
Wykonał: Wacława Zych

13.

Data:

2017-12-13 08:31
Dział: Organy > Rada Gminy > Komisja Rewizyjna > Terminy posiedzeń Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2017 rok
Wykonał: Wacława Zych

14.

Data:

2017-12-12 11:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta > ROK 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 94.2017 z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Wykonał: Wacława Zych

15.

Data:

2017-12-11 15:07
Dział: Prawo Lokalne > Informacje > Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017r.
Wykonał: Wacława Zych

16.

Data:

2017-12-11 15:06
Dział: Prawo Lokalne > Informacje > Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017r.
Wykonał: Wacława Zych

17.

Data:

2017-12-11 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza - UWAGA. Zmiana terminu składania ofert.
Wykonał: Wacława Zych

18.

Data:

2017-12-11 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza - UWAGA. Zmiana terminu składania ofert.
Wykonał: Wacława Zych

19.

Data:

2017-12-11 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza - UWAGA. Zmiana terminu składania ofert.
Wykonał: Wacława Zych

20.

Data:

2017-12-08 10:36
Dział: Inne > Konsultacje społeczne z mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu dokumentu ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starcza'.
Wykonał: Wacława Zych

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj