logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury załatwiania spraw / Działalność gospodarcza
1.

    Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. Wniosek składany jest na specjalnym formularzu CEIDG-1 i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS.
Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

 Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
1) Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
2) Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
3) Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
4) Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
5) Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Przejdź do strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl)

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-28 14:10

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rejestracja stanu cywilnego
 Dowody osobiste
 Obowiązek meldunkowy
 Podatki i opłaty
 Nieruchomości
 Działalność gospodarcza
 Zezwolenia i decyzje
 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
 Zaświadczenia
wersja do druku drukuj