logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury załatwiania spraw / Nieruchomości / Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)
1.

Osoba prowadząca sprawę – Barbara Hak

                                                               KARTA   INFORMACYJNA

 

WYDZIERŻAWIANIE, WYNAJMOWANIE, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY (DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I LOKALOWYCH)

 

 Podstawa prawna:
      1.       Ustawa z dnia 21 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

( jedn.tekst Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004r) .

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września    w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207  poz. 2108 z 2004r.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.   Podanie  ( dot. zbywania nieruchomości osobie której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu  stosownie do art. 34  ustawy o gospodarce gruntami).
II. OPŁATY:
Bez opłat
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Starcza – pokój nr 5 
IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:
Od 1 do 3 miesięcy
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Skargę na czynności związane   z przeprowadzeniem przetargu rozpatruje Wójt Gminy.
VI. UWAGI:
1. Sprzedaż następuje w formie aktu notarialnego.
2.
Dzierżawa w formie umowy dzierżawy.

 

.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Barbara Hak
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2006-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-31 15:08

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)
 Podział nieruchomości
 Rozgraniczenie nieruchomości
wersja do druku drukuj