logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury załatwiania spraw / Nieruchomości / Rozgraniczenie nieruchomości
1.

Osoba prowadząca sprawę – Barbara Hak

                                                            KARTA   INFORMACYJNA 

 DOKONANIE ROZGRANICZENIA  NIERUCHOMOŚCI – WYDANIE POSTANOWIENIA

  

      Podstawa prawna
      1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100,

poz. 1086 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z

1999r. Nr 45, poz. 453)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

3. Wypis z ewidencji gruntów  dotyczących wnioskodawcy i uczestników.

II. OPŁATY:

Bez opłat

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Starcza – pokój nr 5 lub przesłać na adres

Urzędu: 42-261 Starcza  ul. Gminna 4. 

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentacji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości nie

służy prawo wniesienia zażalenia.

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do

ich uzupełnienia.

II etapem rozgraniczenia nieruchomości jest uzyskanie decyzji o rozgraniczeniu.

 

 

DOKONANIE ROZGRANICZENIA  NIERUCHOMOŚCI – WYDANIE DECYZJI

  Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

2. Plany z rozgraniczenia nieruchomości przyjęte do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

II. OPŁATY:

Bez opłat

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Starcza – pokój nr 5 lub przesłać na adres Urzędu: 

42-261 Starcza  ul. Gminna 4.
IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentacji. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Strona niezadowolona z decyzji może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przekazania sprawy sądowi.

 

.


Załączniki: Rozmiar:
17.125 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Barbara Hak
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2006-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-23 10:43

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych)
 Podział nieruchomości
 Rozgraniczenie nieruchomości
wersja do druku drukuj