główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie oraz montaż 2 sztuk tablic informacyjnych jednostronnych o wymiarach 80 x 100 cm w ramach promocji zadania ,,Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza'' - rozpoznanie cenowe

artykuł nr 2

Prowadzenie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami pt.: ,,Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza'' - rozpoznanie cenowe.

artykuł nr 3

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 164 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 202 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - część opisowa MB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - rys. 1 Plan sytuacyjny (spakowany rar) MB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - Rys. 2 - Profil podłużny sieci wodociągowej fi 125/11,4 PE 892 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - Rys. 3 - Profil podłużny sieci wodociągowej fi 125/11,4 PE 730 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - Rys. 4 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej fi 200/5,9 PCV MB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - profil podłużny kanalizacji sanitarnej fi 200/5,9 PCV MB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - Rys. 6 - Schemat węzłów 363 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - Rys. 7 - 11- Bloki oporowe, ustawienie hydrantu naddziemnego, studnia rewizyjna fi 1000, studzienka rewizyjna fi 1000 kaskadowa, schemat przejścia pod przeszkodą metodą przewiertu MB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - Rys. 12 Skrzyżowanie proj. sieci wodociagowej fi 125/11,4 PE z istn. kablem energetycznym lub kablem telefonicznym 225 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część drogowa) - część opisowa MB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część drogowa) - Rys.2 Profil podłużny 804 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część drogowa) - Rys.3 Przekroje konstrukcyjne 673 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część drogowa) - Rys. studni rozprężnej 171 KB
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia MB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część drogowa MB
Książka przedmiarów - część drogowa MB
Książka przedmiarów - część wod. - kan MB
Pozwolenie na budowę 983 KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część wod. - kan 217 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu - rys zamienny (spakowany rar) MB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - Załaczniki 1 - 5 (spakowany rar - część 1) MB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część wod. - kan) - Załaczniki 1 - 5 (spakowany rar - część 2) MB
Zapytanie i odpowiedź 2 66 KB
Zapytanie i odpowiedź 3 71 KB
Zapytanie i odpowiedź 1 66 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część drogowa) - Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu (spakowany rar) MB
Pytania i odpowiedzi 4 70 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część drogowa) - Rysunek przepustu 211 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część drogowa) - Rysunek przepustu 211 KB
Projekt budowlany - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec (część drogowa) - Rys. profil podłużny 915 KB
Ogłoszenie wyników przetargu 328 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17 KB
artykuł nr 4

Zagospodarowanie centrum wsi Własna

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 84 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 123 KB
Projekt budowlany - Zagospodarowanie centrum wsi Własna (część drogowa) - zagospodarowanie centrum wsi Własna - rys. 1 281 KB
Projekt budowlany - Zagospodarowanie centrum wsi Własna (częśc drogowa) - Profil podłuzny rowu krytego wzdłuż ul. Stawowej - rys. 2 401 KB
Projekt budowlany - Zagospodarowanie centrum wsi Własna (część drogowa) - Przekroje konstrukcyjne jezdni i chodnika - rys. 3 285 KB
Projekt budowlany - Zagospodarowanie centrum wsi Własna (część drogowa) - Profile i przekroje przyłaczy kanału deszczowego - rys. 4 133 KB
Projekt budowlany - Zagospodarowanie centrum wsi Własna (część drogowa) - Studnia rewizyjna k.d. fi 1200mm i wpust uliczny fi 500 mm - rys. 5 157 KB
Projekt budowlany - Zagospodarowanie centrum wsi Własna (część drogowa) - część opisowa 77 KB
Projekt budowlany - Zagospodarowanie centrum wsi Własna (częśc elektryczna) - część opisowa 107 KB
Projekt budowlany - Zagospodarowanie centrum wsi Własna (część elektryczna) - Zagospodarowanie terenu - projekt oświetlenia - rys. 1 567 KB
Projekt budowlany - Zagospodarowanie centrum wsi Własna (częśc elektryczna ) - Schemat ideowy oswietlenia ulicznego - rys. 2 130 KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część elektryczna 148 KB
Pozwolenie na budowę - decyzja ostateczna 1,021 KB
Książka przedmiarów - część elektryczna 721 KB
Książka przedmiarów - część drogowa 477 KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część drogowa 545 KB
Ogłoszenie wyników przetargu 159 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17 KB
artykuł nr 5

Wykonanie nadwozia pożarniczego na podwoziu samochodu Renault Master.