logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2009
1.

Przetarg nieograniczony na inwestycję: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych D-151 w miejscowości Rudnik Mały''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-20 08:48

rejestr zmian publikacji »

2.

Przetarg nieograniczony na inwestycję pt.: ,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych D-151 w miejscowości Rudnik MałyPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Dawid Pijet
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-06-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-17 15:08

rejestr zmian publikacji »

3.

Przetarg nieograniczony na inwestycję pt.: ,,Remont drogi gminnej (ul.Zachodniej) w Klepaczce.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej (ul. Zachodniej) w Klepaczce.

Zamówienie obejmuje remont drogi szerokości 5 m na długości 915m z obustronnym utwardzeniem poboczy szerokości 1,5 m i odmuleniem rowów przydrożnych.

W ramach zamówienia planuje się przeprowadzenie robót remontowych polegających na:

-         rozbiórce istniejącej nawierzchni (ok. 7 cm) do warstw podbudowy  metodą frezowania,

-         wykonanie dwóch warstw nawierzchni

·                    warstwy wiążącej z jednoczesnym wyrównaniem i wzmocnieniem podbudowy, z betonu asfaltowego grysowego (0/20) grubości 6 cm,

·                    warstwy ścieralnej o strukturze zamkniętej z betonu asfaltowego (0/12,8) grubości 4 cm.

-         obustronnym utwardzeniu poboczy destruktem grubości 10 cm.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-05-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-05-07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-17 14:57

rejestr zmian publikacji »

4.

Przetarg nieograniczony na inwestycję pt. "Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy"

 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy, 42-261 Starcza.

Zamówienie obejmuje  budowę budynku parterowego, niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym o kubaturze  brutto 780,37 m3 i powierzchni użytkowej 183,66 m2 wraz z realizacją niezbędnych dla funkcjonowania  obiektu urządzeń  technicznych oraz zagospodarowaniem terenu.

Na powierzchnię użytkową budynku składają się:

hol, świetlica, zaplecze kuchenne, pokój sędziów, 2 zespoły sanitarne, 2 magazyny sprzętu, 2 szatnie i sanitariaty.

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie utwardzonych dojść, dojazdów, miejsc postojowych, uporządkowanie  zieleni i oświetlenie terenu.

W poniższych załącznikach znajduje się dokumentacja dotycząca przetargu.
Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2009r. o godz. 1100


Załączniki: Rozmiar:
105.000 KB
559.000 KB
84.050 KB
104.498 KB
482.406 KB
274.175 KB
35.705 KB
110.065 KB
558.748 KB
1,013.336 KB
649.931 KB
1.336 MB
278.944 KB
742.511 KB
59.750 KB
56.235 KB
12.723 KB
129.504 KB
47.367 KB
155.588 KB
54.163 KB
10.827 KB
188.738 KB
2.837 MB
1.292 MB
1.854 MB
1.048 MB
30.000 KB
85.000 KB
76.759 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Dawid Pijet
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-04-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-04-20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-02 15:48

rejestr zmian publikacji »

5.

Przetarg nieograniczony na wybór szkoły językowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej

 

        Wójt Gminy Starcza prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór szkoły językowej, która przeprowadzi stacjonarne szkolenia z języka angielskiego  z wykorzystaniem platformy e-learningowej (metoda blended-learning)
w okresie od 1 marca 2009r. do 30 czerwca 2009r. dla uczniów szkół z terenu gmin Starcza
i Blachownia w ramach realizacji projektu pt."Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gmin Starcza i Blachownia"

W poniższych załącznikach znajduje się dokumentacja dotycząca przetargu.
Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2009r. o godz. 1000Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-02-18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-06 15:06

rejestr zmian publikacji »

6.

Przetarg nieograniczony na inwestycję pt."Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy"

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa  budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy, Własna, ul. Zdrowa 3, 42-261 Starcza
Przedmiot zamówienia według kodów CPV:
45262700-8 – przebudowa budynków,
45262800-9 – rozbudowa budynków
           Projekt polega na przebudowie  i rozbudowie  budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia  Starczy w celu  dostosowania pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia  do wymogów prawnych Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny  odpowiadać pod względem  fachowym  sanitarnym pomieszczenia  i urządzenia  zakładu  opieki zdrowotnej. Budynek do przebudowy jest 3 kondygnacyjny, natomiast projektowana  rozbudowa  jest tylko w  poziomie parteru.  Ze względu na znaczną różnicę  poziomów (1,67 m) pomiędzy poziomem parteru w części istniejącej, a poziomem parteru w części rozbudowy  zakłada się budowę schodów wewnętrznych oraz montaż dźwigu dla niepełnosprawnych. 
W poniższych załącznikach znajduje się dokumentacja przetargowa.
Termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2009r. do godz. 11.00

 


Załączniki: Rozmiar:
182.000 KB
1.150 MB
2.483 MB
1.415 MB
5.949 MB
608.883 KB
368.629 KB
400.688 KB
104.172 KB
857.354 KB
917.499 KB
252.509 KB
260.250 KB
361.083 KB
625.938 KB
97.274 KB
434.398 KB
376.023 KB
347.759 KB
342.418 KB
427.877 KB
483.606 KB
989.122 KB
51.921 KB
88.705 KB
312.431 KB
231.939 KB
226.165 KB
252.940 KB
195.110 KB
127.150 KB
423.883 KB
376.822 KB
204.082 KB
82.397 KB
79.187 KB
94.629 KB
95.744 KB
90.422 KB
92.348 KB
262.293 KB
248.792 KB
3.874 MB
2.732 MB
2.926 MB
147.179 KB
151.806 KB
216.242 KB
118.715 KB
127.715 KB
107.611 KB
82.506 KB
135.752 KB
173.989 KB
82.898 KB
116.903 KB
107.157 KB
201.566 KB
114.890 KB
138.551 KB
131.622 KB
90.556 KB
438.973 KB
237.067 KB
691.915 KB
38.500 KB
406.087 KB
704.280 KB
20.000 KB
20.500 KB
32.500 KB
46.500 KB
22.500 KB
162.000 KB
29.000 KB
345.500 KB
3.455 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Dawid Pijet
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-16 09:17

rejestr zmian publikacji »

7.

Przetarg nieograniczony na wybór szkoły językowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej UNIEWAŻNIONY

Wójt Gminy Starcza prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór szkoły językowej, która przeprowadzi stacjonarne szkolenia z języka angielskiego  z wykorzystaniem platformy e-learningowej (metoda blended-learning) w okresie od
1 lutego 2009r. do 30 czerwca 2009r. dla uczniów szkół z terenu gmin Starcza i Blachownia w ramach realizacji projektu pt."Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gmin Starcza i Blachownia"

W poniższych załącznikach znajduje się dokumentacja dotycząca przetarguPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-01-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-01-14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-18 12:36

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
wersja do druku drukuj