logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Jednostki organizacyjne / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Informacje GOPS
1.

Warsztaty edukacyjne z zakresu przeciwdziałania marnotrawstwu żywności


Załączniki: Rozmiar:
47.467 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-07 15:49

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja o zmianie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy żywnościowej

        Informuję, że od dnia 1 stycznia 2017r. zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Szczegółowe informacje w poniższym załączniku.


Załączniki: Rozmiar:
49.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS Barbara Kubat
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-26 08:24

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o kwalifikacji osób do otrzymania paczek żywnościowych


Załączniki: Rozmiar:
53.653 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierwonik GOPS
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2016-09-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-30 15:31

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja na temat stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017

Termin składania wniosków - 01.09.2016-15.09.2016r.
Miejsce składania wniosków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy ul. Szkolna 1.

       W poniższym załączniku znajdują się szczegółowe informacje dot. składania wniosków o stypendia.


Załączniki: Rozmiar:
163.318 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS Barbara Kubat
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2016-08-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-29 14:07

rejestr zmian publikacji »

5.

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Starcza działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Bank Żywności w Częstochowie Robert Kępiński
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2016-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 14:44

rejestr zmian publikacji »

6.

Odwołane warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności

Z przyczyn niezależnych od organizatorów, warsztaty zaplanowane na dzień 18 lutego 2016r. z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności nie odbędą się. 
Przepraszamy za zmiany.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: GOPS w Starczy
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2016-02-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 09:49

rejestr zmian publikacji »

7.

Informacja na temat organizowanego programu edukacyjnego z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności

Termin: 18 luty 2016r.

Godzina: 10:00

Miejsce: Świetlica Wiejska we Własnej ul. Stawowa 1


Załączniki: Rozmiar:
60.087 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS Barbara Kubat
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2016-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-26 15:43

rejestr zmian publikacji »

8.

Informacja na temat organizowanych warsztatów kulinarnych

W dniu 20 listopada 2015r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej we Własnej ul. Stawowa 1 odbędą się warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej.
Pełna treść informacji w poniższym załączniku.


Załączniki: Rozmiar:
49.078 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2015-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 13:36

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja na temat organizowanych warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia

Dzień:     16.10.2015r.
Godzina:   9:00
Miejsce: Świetlica Wiejska we Własnej, ul. Stawowa 1


Załączniki: Rozmiar:
45.940 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2015-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-16 12:04

rejestr zmian publikacji »

10.

Informacja na temat stypendiów szkolnych na rok szkolny 2015/2016


Załączniki: Rozmiar:
31.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2015-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 14:41

rejestr zmian publikacji »

11.

Informacja na temat organizowanych warsztatów ekonomicznych dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej

Termin warsztatów: 27.08.2015r. godz. 11:00
Miejsce: Świetlica Wiejska - Wlasna ul. Stawowa 1


Załączniki: Rozmiar:
164.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2015-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-26 13:46

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Załączniki: Rozmiar:
91.263 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS Barbara Kubat
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2015-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-21 15:32

rejestr zmian publikacji »

13.

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy, w terminie od 1 września do 15 września 2014 r.

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy, w terminie od 1 września do 15 września 2014 r. Pomoc materialna przysługuje: 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Starcza. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Starcza Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi: 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie). 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami) Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: tel. 34 3140508 w godz. 8?? 15?? Wzór wniosku do pobrania w GOPS w Starczy. UWAGI: 1. Złożone przez wnioskodawców wnioski muszą być kompletne, tj. udokumentowane dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z GOPS-u (zasiłki rodzinne, itd.) z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku (dochody netto z jednego miesiąca). 2. W przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń GOPS ? należy wówczas przedstawić stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach. 3. Kryterium dochodowe obecnie obowiązujące to kwota do 456,00 zł netto na osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym). Kwota ta jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium. 4. Termin składania wniosków: od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2014-08-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-29 10:45

rejestr zmian publikacji »

14.

Karta Dużej Rodziny

W poniższym załączniku umieszczono informację dotyczącą Karty Dużej Rodziny oraz wnioski do pobrania.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2014-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 10:15

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Godziny urzędowania
 Kontakt
 Kierownictwo
 Statut
 Nabór na wolne stanowiska w GOPS
 Kontrola zarządcza
 Informacje GOPS
wersja do druku drukuj