główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr Uchwał Rady Gminy Starcza dostępny jest do wglądu w pokoju nr 7.