główna zawartość
artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Gminy - 19.10.2018r.

artykuł nr 2

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 04.10.2018r.

artykuł nr 3

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 31.08.2018r.

artykuł nr 4

XXVIII Sesja Rady Gminy - 24.08.2018r.

artykuł nr 5

XXVII Sesja Rady Gminy - 19.06.2018r.

Załączniki:
173.XXVII.2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Starcza za 2017 rok 20 KB
174.XXVII.2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Starcza 29 KB
175.XXVII.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Starcza 32 KB
176.XXVII.2018 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Starcza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 40 KB
177.XXVII.2018 w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starcza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 47 KB
178.XXVII.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 552 KB
179.XXVII.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 20 KB
180.XXVII.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza 21 KB
181.XXVII.2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Starcza 172 KB
182.XXVII.2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna 42 KB
Załączniki do Uchwały Nr 182.XXVII.2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna 136 KB
183.XXVII.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2018 rok 511 KB
184.XXVII.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2018-2022 721 KB