logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Informacje / Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy / Rok 2017
1.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.56.2015 z dnia 8 czerwca 2017r. informujące , że Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 24 maja 2017r. podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w związku z art. 32a specustawy drogowej ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr 13/2013 z dnia 31 października 2013r. znak IFXIII.7820.13.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa Autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III- odcinek projektowy nr 3 długości 31,9km - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H'' -węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem), długość odcinka 16,7km, od 442+500 do km 459+200''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-14 15:27

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Klepaczka

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Starczy ul. Gminna 4.
Szczegółowe informacje na temat przetagu znajdują się w poniższym załączniku


Załączniki: Rozmiar:
421.362 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-10 11:31

rejestr zmian publikacji »

3.

Ogłoszenie I pisemnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę

     Wójt Gminy Starcza ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łysiec,  składającej się z niezabudowanej działki nr 133 o powierzchni 3.5340 ha, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie prowadzi  KW CZ1C/00107642/4.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z przeznaczeniem na usługi komercyjne turystyki, sportu i rekreacji obejmujące gastronomię, hotelarstwo, odnowę biologiczną, domy pomocy społecznej, parki rozrywki itp. z obowiązkiem  rozpoczęcia działalności  w okresie 3 lat od podpisania umowy dzierżawy.  

Okres dzierżawy do 50 lat (nie mniej niż 5 lat). 

    Dzierżawa może dotyczyć całości  lub części gruntu.  
Działka niezabudowana, uzbrojona w  wodociąg i kanalizację sanitarną, dojazd do działki drogą asfaltową.
Obciążenia nieruchomości: brak.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.     

      Kwota miesięcznego czynszu dzierżawy  0,01 zł za 1m2 netto.  Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości obciążona jest podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Starczy  (pokój 7) w zaklejonej kopercie  i opisanej: „Przetarg na dzierżawę gruntu w miejscowości Łysiec". 

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Starcza (pokój 1). 

Szczegółowe informacje na temat przetagu znajdują się w poniższym załączniku.


Załączniki: Rozmiar:
94.821 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-10 10:42

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
wersja do druku drukuj