główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 117/XVII/12 w sprawie budżetu gminy Starcza na 2013 rok

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
Treść opinii 49 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 116/XVII/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013-2016

Załączniki:
Treść uchwały 231 KB
artykuł nr 4

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Starcza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

Załączniki:
Treść opinii 62 KB