logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta / Rok 2011
1.

Zarządzenie Nr 71/11 w sprawie upoważnienia pracownika do wykonywania zadań wynikajacych z ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej


Załączniki: Rozmiar:
19.307 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-28 15:13

rejestr zmian publikacji »

2.

Zarządzenie Nr 70/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Załączniki: Rozmiar:
92.751 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-01-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 12:24

rejestr zmian publikacji »

3.

Zarządzenie Nr 69/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
103.389 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-04 08:43

rejestr zmian publikacji »

4.

Zarządzenie Nr 68/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r.


Załączniki: Rozmiar:
41.050 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-28
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-28 14:58

rejestr zmian publikacji »

5.

Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego i osoby funkcyjnej do wykonania zaktualizowanego opracowania dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Starcza poprzez wykonanie nowego planu


Załączniki: Rozmiar:
52.776 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-25 08:41

rejestr zmian publikacji »

6.

Zarządzenie Nr 66/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Załączniki: Rozmiar:
115.760 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 11:52

rejestr zmian publikacji »

7.

Zarządzenie Nr 65/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
112.327 KB
67.063 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-20 09:46

rejestr zmian publikacji »

8.

Zarządzenie Nr 64/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
115.249 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 11:48

rejestr zmian publikacji »

9.

Zarządzenie Nr 63/11 w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postepowania z materiałami niejawnymi w Urzędzie Gminy Starcza


Załączniki: Rozmiar:
77.315 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 11:47

rejestr zmian publikacji »

10.

Zarządzenie Nr 62/11 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pt. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna"


Załączniki: Rozmiar:
22.865 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-25 08:37

rejestr zmian publikacji »

11.

Zarządzenie Nr 61/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
199.757 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 11:43

rejestr zmian publikacji »

12.

Zarządzenie Nr 60/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r. oraz powołania komisji konkursowej do wyboru oferty


Załączniki: Rozmiar:
243.627 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 11:41

rejestr zmian publikacji »

13.

zarządzenie Nr 59/11 w sprawie ochrony danych osobowych i wprowadzenia do stosowania "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" w Urzędzie Gminy w Starczy


Załączniki: Rozmiar:
108.807 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 11:39

rejestr zmian publikacji »

14.

Zarządzenie Nr 58/11 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomosci położonej w miejscowości Łysiec


Załączniki: Rozmiar:
21.854 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 11:35

rejestr zmian publikacji »

15.

Zarządzenie Nr 57/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 11:29

rejestr zmian publikacji »

16.

Zarządzenie Nr 56/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
211.124 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 11:28

rejestr zmian publikacji »

17.

Zarządzenie Nr 55/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
106.292 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-23 11:50

rejestr zmian publikacji »

18.

Zarządzenie Nr 54/11 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015


Załączniki: Rozmiar:
378.566 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-25 08:31

rejestr zmian publikacji »

19.

zarządzenie Nr 53/11 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012r.


Załączniki: Rozmiar:
1.641 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-23 11:41

rejestr zmian publikacji »

20.

Zarządzenie Nr 52/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Starcza


Załączniki: Rozmiar:
23.116 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-23 11:39

rejestr zmian publikacji »

21.

Zarządzenie Nr 51/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
222.482 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-23 11:37

rejestr zmian publikacji »

22.

Zarządzenie Nr 50/11 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "JURA 2011" w Gminie Starcza


Załączniki: Rozmiar:
96.827 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-03 14:14

rejestr zmian publikacji »

23.

Zarządzenie Nr 49/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
181.124 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-03 14:12

rejestr zmian publikacji »

24.

Zarządzenie Nr 48/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Załączniki: Rozmiar:
221.669 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-21 09:05

rejestr zmian publikacji »

25.

Zarządzenie Nr 47/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
69.316 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-21 08:53

rejestr zmian publikacji »

26.

Zarządzenie Nr 46/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Załączniki: Rozmiar:
227.137 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-11 10:36

rejestr zmian publikacji »

27.

Zarządzenie Nr 45/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
137.650 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-11 12:06

rejestr zmian publikacji »

28.

Zarządzenie Nr 44/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
100.482 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-27 15:37

rejestr zmian publikacji »

29.

Zarządzenie Nr 43/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
130.767 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-27 15:34

rejestr zmian publikacji »

30.

zarządzenie Nr 42/11 w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeklasyfikowania i wybrakowania sprzetu oraz środków obrony cywilnej


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-27 15:32

rejestr zmian publikacji »

31.

Zarządzenie Nr 41/11 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej


Załączniki: Rozmiar:
27.260 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-27 15:31

rejestr zmian publikacji »

32.

Zarządzenie Nr 40/11 w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do obwodowej komisji wyborczej


Załączniki: Rozmiar:
17.302 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-27 15:30

rejestr zmian publikacji »

33.

Zarządzenie Nr 39/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Załączniki: Rozmiar:
93.438 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-27 15:28

rejestr zmian publikacji »

34.

Zarządzenie Nr 38/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
125.913 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-27 15:27

rejestr zmian publikacji »

35.

Nr 37/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych położonych w miejscowości Klepaczka


Załączniki: Rozmiar:
26.024 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-27 15:25

rejestr zmian publikacji »

36.

Zarządzenie Nr 36/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
96.971 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 12:28

rejestr zmian publikacji »

37.

Zarządzenie Nr 35/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Załączniki: Rozmiar:
107.721 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-02 08:21

rejestr zmian publikacji »

38.

Zarządzenie Nr 34/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
95.400 KB
42.962 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 14:50

rejestr zmian publikacji »

39.

Zarządzenie Nr 33/11 w sprawie informacji o prezbiegu wykonania budzetu Gminy Starcza za I półrocze 2011r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011r.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-01 15:07

rejestr zmian publikacji »

40.

Zarządzenie Nr 32/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
137.419 KB
47.936 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 14:51

rejestr zmian publikacji »

41.

Zarządzenie Nr 31/11 w sprawie upoważnienia do sporzadzania aktów pełnomocnictwa do głosowania


Załączniki: Rozmiar:
18.779 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-25 09:01

rejestr zmian publikacji »

42.

Zarządzenie Nr 30/11 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Starcza obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego


Załączniki: Rozmiar:
18.811 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-25 08:59

rejestr zmian publikacji »

43.

Zarządzenie Nr 29/11 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Starcza miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Załączniki: Rozmiar:
17.772 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-25 08:43

rejestr zmian publikacji »

44.

Zarządzenie Nr 28/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
104.996 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-12 12:13

rejestr zmian publikacji »

45.

Zarządzenie Nr 27/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
51.307 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-26 10:27

rejestr zmian publikacji »

46.

Zarządzenie Nr 26/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
111.182 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-22 11:15

rejestr zmian publikacji »

47.

Zarządzenie Nr 25/11 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Załączniki: Rozmiar:
25.884 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-22 11:14

rejestr zmian publikacji »

48.

Zarządzenie Nr 24/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Załączniki: Rozmiar:
130.309 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminyn Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-22 10:09

rejestr zmian publikacji »

49.

Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
155.080 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-22 09:39

rejestr zmian publikacji »

50.

Zarządzenie Nr 22/11 w sprawie powołania rzeczoznawców niezbędnych do oszacowania wartości rynkowej zwierząt, które maja zostać zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padły w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy


Załączniki: Rozmiar:
21.817 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-22 09:37

rejestr zmian publikacji »

51.

Zarządzenie Nr 21/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Załączniki: Rozmiar:
125.870 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-22 09:34

rejestr zmian publikacji »

52.

Zarządzenie Nr 20/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
105.900 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-22 09:19

rejestr zmian publikacji »

53.

Zarządzenie Nr 19/11 w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Starczy Regulaminu Organizacyjnego


Załączniki: Rozmiar:
95.040 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-17 08:31

rejestr zmian publikacji »

54.

Zarządzenie Nr 18/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
178.543 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-17 09:19

rejestr zmian publikacji »

55.

Zarządzenie Nr 17/11 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Starczy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych


Załączniki: Rozmiar:
25.962 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-16 12:49

rejestr zmian publikacji »

56.

Zarządzenie Nr 16/11 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy Starcza


Załączniki: Rozmiar:
24.436 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-16 11:57

rejestr zmian publikacji »

57.

Zarządzenie Nr 15/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
90.920 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 12:14

rejestr zmian publikacji »

58.

Zarządzenie Nr 14/11 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Starcza za 2010r.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 11:42

rejestr zmian publikacji »

59.

Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Starczy


Załączniki: Rozmiar:
166.994 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-07 14:57

rejestr zmian publikacji »

60.

Zarządzenie Nr 12/11 w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej


Załączniki: Rozmiar:
110.244 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-07 14:24

rejestr zmian publikacji »

61.

Zarządzenie Nr 11/11 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego i osoby funkcyjnej do wykonania zaktualizowanego opracowania dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Starcza poprzez wykonanie nowego planu


Załączniki: Rozmiar:
42.342 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-07 14:23

rejestr zmian publikacji »

62.

Zarządzenie Nr 10/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011-2014


Załączniki: Rozmiar:
428.027 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-07 14:20

rejestr zmian publikacji »

63.

Zarządzenie Nr 9/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
94.771 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-11 15:09

rejestr zmian publikacji »

64.

Zarzadzenie Nr 8/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
41.778 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-11 14:04

rejestr zmian publikacji »

65.

Zarządzenie Nr 7/11 w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Starcza w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny


Załączniki: Rozmiar:
72.705 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-11 13:59

rejestr zmian publikacji »

66.

Zarządzenie Nr 6/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
172.439 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-11 13:51

rejestr zmian publikacji »

67.

Zarządzenie Nr 5/11 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pt."Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska"


Załączniki: Rozmiar:
24.457 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-11 13:40

rejestr zmian publikacji »

68.

Zarządzenie Nr 4/11 w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-11 13:21

rejestr zmian publikacji »

69.

Zarządzenie Nr 3/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru oferty


Załączniki: Rozmiar:
243.674 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-08 10:17

rejestr zmian publikacji »

70.

Zarządzenie Nr 2/11 w sprawie utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Starcza w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim


Załączniki: Rozmiar:
38.603 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-08 09:41

rejestr zmian publikacji »

71.

Zarządzenie Nr 1/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.


Załączniki: Rozmiar:
61.207 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-01-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-21 13:34

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 ROK 2018
 ROK 2017
 ROK 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
wersja do druku drukuj