logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Informacje / Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
1.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018r.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2018-06-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-07 09:08

rejestr zmian publikacji »

2.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017r.


Załączniki: Rozmiar:
350.912 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-12-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-11 15:06

rejestr zmian publikacji »

3.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.56.2015 z dnia 21 września 2017r. dla inwestycji pt.,,Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długości 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H'' - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem), długość odcinka 16,7km, od 422+500 do km 459+200''Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-03 14:53

rejestr zmian publikacji »

4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt.: ,,Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej) w miejscowości Łysiec.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-22 13:50

rejestr zmian publikacji »

5.

Budowa zakładu do produkcji polepszaczy gleb lub nawozów mineralno - organicznych MaxCalc ST w wyniku przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów organicznychPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wieslaw Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-06 11:29

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w ŁyścuPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-21 13:19

rejestr zmian publikacji »

7.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.56.2015 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o zmianę decyzji Wojewody Śląskiego nr 13/2013 z dnia 31 października 2013r. znak: IFXIII.7820.13.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ,,Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długości 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H'' - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem), długość odcinka 16,7km, od 422+500 do km 459+200'' - zmiana treści obwieszczenia dotyczy terminu, w którym można składać uwagi i wnioski (zgodnie z pismem z dnia 06.02.2017r. IFXIII.7820.56.2015)Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wojewoda Śląski
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 10:23

rejestr zmian publikacji »

8.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.56.2015 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o zmianę decyzji Wojewody Śląskiego nr 13/2013 z dnia 31 października 2013r. znak: IFXIII.7820.13.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ,,Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Część III - odcinek projektowy nr 3 długości 31,9 km - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła). Odcinek ,,H'' - węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem), długość odcinka 16,7km, od 422+500 do km 459+200''Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wojewoda Śląski
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 10:24

rejestr zmian publikacji »

9.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: ,,Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyścu''.


Załączniki: Rozmiar:
26.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wójt Gminy Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2017-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 10:25

rejestr zmian publikacji »

10.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"


Załączniki: Rozmiar:
92.188 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2016-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-30 13:38

rejestr zmian publikacji »

11.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.:,,Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2016-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-02 13:45

rejestr zmian publikacji »

12.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.:,,Przebudowa dróg gminnych - ul. Zdrowej długości ~996mb i ul. Stawowej długości ~ 240mb w miejscowości Własna''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2015-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-07 12:49

rejestr zmian publikacji »

13.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.:,,Stacja demontażu pojazdów, zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punkt skupu surowców wtórnych, w tym złomu na działce nr 521/10 w miejscowości Rudnik Mały, Gmina Starcza, powiat częstochowski''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2014-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-26 15:08

rejestr zmian publikacji »

14.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkujący laski


Załączniki: Rozmiar:
28.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2013-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-14 15:21

rejestr zmian publikacji »

15.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwięcia polegajacego na prowadzeniu działalnosci w zakresie przetwarzania tworzyw sztucznych.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2013-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-11 15:22

rejestr zmian publikacji »

16.

Decyzja o środwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: ,,Budowa przyłacza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowanie niezbednych urzadzeń elektroenergetycznych, drogi wewnetrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 73/2, 74/1, 74/2, 75 i 76 położonych w obrebie miejscowości Własna, gmina Starcza''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wiesław Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-21 15:08

rejestr zmian publikacji »

17.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pt.: ,, Rozbudowa wodociagu gminnego - budowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowosci Klepaczka wraz z infrastrukturą towarzyszącą''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wiesław szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-21 14:47

rejestr zmian publikacji »

18.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt.: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul.Polnej w miejscowości Starcza''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-31 12:04

rejestr zmian publikacji »

19.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt.: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Rudnik Mały''Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-11 15:21

rejestr zmian publikacji »

20.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pt.: ,, Budowa hali porodukcyjnej konstrukcji stalowych oraz elektrowni wiatrowej''.


Załączniki: Rozmiar:
25.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2011-07-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-05 14:02

rejestr zmian publikacji »

21.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pt.: ,,Budowa sieci wodociągowej na osiedlu w miejscowości Łysiec''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2010-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-27 15:22

rejestr zmian publikacji »

22.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. ,, Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna''Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2010-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-17 09:52

rejestr zmian publikacji »

23.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzićia pt.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy''.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2010-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-30 09:17

rejestr zmian publikacji »

24.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie ,,Stacionarnego Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych''Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2010-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-21 11:19

rejestr zmian publikacji »

25.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ul. Śląskiej w miejscowości Rudnik Mały na długości ok. 2440m.


Załączniki: Rozmiar:
26.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-24 14:50

rejestr zmian publikacji »

26.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej (ul.Nadrzecznej) w miejscoiwości Własna.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:53

rejestr zmian publikacji »

27.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Łysiec - Własna od skrzyżowania z drogą powiatową 1054S w miejscowości Łysiec do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Własna.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Dawid Pijet
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-08 15:44

rejestr zmian publikacji »

28.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1054 S Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały na odcinku od skrzyżowania z DW 904 w m. Nierada do skrzyżowania z DP nr 1023 S w m. Rudnik Mały - długość ok. 5122m.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Wacława Zych
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-10 14:29

rejestr zmian publikacji »

29.

Postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (przebudowa drogi powiatowej nr 1053S - ul. Szkolna w Starczy)Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Z-ca PPIS B. Jarek, Naczelnik Wydz. Ochrony Śr., Rolnictwa, Leśnictwa D.Cieślik, Wójt Gm.W.Szymczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-24 09:49

rejestr zmian publikacji »

30.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1053S (ul.Szkolna) w m. Starcza - remont nawierzchni jezdni z budową chodnika po stronie północnej


Załączniki: Rozmiar:
43.514 KB
103.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Dawid Pijet
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-24 14:51

rejestr zmian publikacji »

31.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1053S (ul.Szkolna) w m. Starcza - remont nawierzchni jezdni z budową chodnika po stronie północnej

Załączniki: Rozmiar:
528.739 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Starcza
Za treść odpowiada: Bożena Zalewska - p.o.Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2009-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-31 09:19

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy
wersja do druku drukuj