główna zawartość
artykuł nr 1

XX Sesja Rady Gminy Starcza 30.12.2009r.

artykuł nr 2

XIX Sesja Rady Gminy Starcza 16.12.2009r.

artykuł nr 3

XVIII Sesja Rady Gminy Starcza - 22.10.2009r.

Poniższe załączniki zawierają uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w dniu 22 października 2009r.
artykuł nr 4

XVII Sesja Rady Gminy Starcza - 24.09.2009r.

artykuł nr 5

XVI Sesja Rady Gminy Starcza - 25.06.2009r.

Załączniki:
Nr 131/XVI/09 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy 147 KB
Nr 132/XVI/09 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem ich zwrotu 85 KB
Nr 133/XVI/09 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Starcza 46 KB
Nr 134/XVI/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 241 KB
Nr 135/XVI/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi częstochowskiemu 28 KB
Nr 136/XVI/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza 22 KB
Nr 137/XVI/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Starcza 23 KB
Nr 138/XVI/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Własna" 792 KB
Nr 139/XVI/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Starcza 31 KB
Nr 140/XVI/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 22 KB
Nr 141/XVI/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku 20 KB
Nr 142/XVI/09 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 26 KB
Nr 143/XVI/09 w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza na lata 2007-2013 17 KB
Załącznik do Uchwały Nr 143/XVI/09 w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza na lata 2007-2013 MB