główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek rolny

WYMIAR PODATKU ROLNEGO OD 2014 ROKU

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

 

WYMIAR PODATKU ROLNEGO DO 2013 ROKU

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.
 Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1ha przeliczeniowego gruntów rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta,
2) od 1ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta

 

W poniższych załącznikach znajdują się stawki podatku rolnego na kolejne lata.

Załączniki:
2018 ROK 15 KB
2017 ROK 15 KB
2016 ROK 15 KB
2015 ROK 26 KB
2014 ROK 23 KB
2013 ROK 23 KB
2012 ROK 21 KB
2011 ROK 23 KB
2010 ROK 11 KB
2009 ROK 25 KB
2008 ROK 19 KB
2007 ROK 19 KB
2006 ROK 20 KB