główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy - kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy:

  1. MARKOWSKA MARIOLA
  2. MIGLUS JANINA
  3. ZBIGNIEW SIREK- Przewodniczący Komisji
  4. WAWRZKÓW BEATA - Wiceprzewodnicząca Komisji
  5. WAWRZYŃCZAK MARYLA
artykuł nr 2

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy - kadencja 2014-2018

Skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy:

1. CABAN KAZIMIERA
2. DUKAT MAŁGORZATA
3. KRZYCZMANIK PRZEMYSŁAW
4. MIGLUS JANINA
5. WALENTEK KAZIMIERZ
6. WAWRZYŃCZAK MARYLA - Przewodnicząca Komisji
7. ŻAK HENRYK

 

artykuł nr 3

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy - kadencja 2010-2014

Skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

1.  CABAN KAZIMIERA
2.  KIDAWSKA MARZENA
3.  KRZYCZMANIK PRZEMYSŁAW
4.  SIREK ZBIGNIEW
5.  WALENTEK ZDZISŁAW
6.  WAWRZYŃCZAK MARYLA - Przewodnicząca Komisji
7.  ŻAK HENRYK

artykuł nr 4

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy - kadencja 2006-2010

Skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy:
1. Caban Kazimiera
2. Caban Ryszard
3. Dukat Małgorzata - Przewodnicząca Komisji
4. Musik Elżbieta powołana w skład komisji w dniu 28.11.2007r. - Uchwała Nr 47/VII/07 Rady Gminy Starcza w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju  
5. Walentek Zdzisław
6. Zemła Marian
7. Żak Henryk

Nalewajka Henryk - Przewodniczący Komisji - w dniu 29 sierpnia 2007r. podjęta została Uchwała
Nr 35/VI/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

artykuł nr 5

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy - kadencja 2002-2006

Skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
1. Janczyk Teresa
2. Jędrzejewska Ewa - Przewodnicząca Komisji
3. Kołodziejczyk Dariusz
4. Miglus Janina
5. Sirek Zbigniew
6. Trela Zygmunt