logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy STARCZA

www.gmina-starcza.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Struktura Urzędu / Samodzielne stanowiska / Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków
1.

Zenon Podleżyński - Konserwator ds. kanalizacji i oczyszczalni ścieków
tel. (34) 3140-015

Do zadań konserwatora ds. kanalizacji i oczyszczalni ścieków należy:
1)     
Stały dozór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków.
2)      Obserwacja procesów technologicznych zachodzących w poszczególnych cyklach pracy oczyszczalni i informowanie Kierownika referatu w razie stwierdzenia zaistniałych nieprawidłowości.
3)      Codzienne opróżnianie kosza na skratki.
4)      Okresowe odwadnianie, prasowanie i składanie osadu powstającego podczas procesu oczyszczania ścieków.
5)      Codzienne dokonywanie odczytów dobowych ilości ścieków i osadu.
6)      Prowadzenie rejestru ilości ścieków i osadu.
7)      Dbałość o czystość, ład, porządek w całym obiekcie oczyszczalni oraz na terenie przynależnym do oczyszczalni.
8)      Codzienne czyszczenie punktu zlewowego ścieków dowożonych.
9)      Codzienna kontrola pracy przepompowni ściekowej ścieków i bieżące utrzymanie w należytym stanie sanitarno- technicznym.
10)
Do zakresu czynności konserwatora należy również wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektów użyteczności publicznej, utrzymaniem porządku przystanków autobusowych oraz pasów dróg gminnych.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy STARCZA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Ilona Ciura
Osoba, która wprowadziła dane: Wacława Zych
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-03 13:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Sekretarz Gminy
 Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych,działalności gospodarczej
 Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
 Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
 Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych
 Konserwator ds.wodociągu i ujęcia wody
 Konserwator ds.kanalizacji i oczyszczalni ścieków
 Pracownik gospodarczy
wersja do druku drukuj