główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz stanowisk pracy

POKÓJ

STANOWISKO

TELEFON

8

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds.ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej
i spraw wojskowych

wew. 26

3

1. Skarbnik Gminy
2. Zastępca Skarbnika Gminy
3. Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej

wew. 29

5

1. Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
2. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
3 Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych

wew.25

 

 

wew.24

6Stanowisko ds obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych. Inspektor ochrony danych. Pełnomocnik ds informacji niejawnychwew.26

7

Sekretariat - stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych oraz obsługi rady gminy, 

wew. 21

7A

Wójt Gminywew. 22

7B

Sekretarz Gminywew. 23

2

Księgowość placówek oświatowychwew. 27

9

Opłaty komunalne, obsługa kasywew. 28