główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz stanowisk pracy

POKÓJ

STANOWISKO

TELEFON

8

Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds.ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej
i spraw wojskowych

wew. 26

3

1. Skarbnik Gminy
2. Zastępca Skarbnika Gminy
3.Stanowisko ds.księgowości podatkowej i budżetowej

wew. 29

5

1. Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i budownictwa oraz informatyki
2. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa
3 Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych

wew.25

wew.24

 

6 Stanowisko ds obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych wew.26

7

Sekretariat - stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych oraz obsługi rady gminy, 

wew. 21

7A

Wójt Gminy wew. 22

7B

Sekretarz Gminy wew. 23

2

Księgowość placówek oświatowych wew. 27

9

Kasjer wew. 28